Søk om reisestipend

Dersom du er medlem eller er ansatt ved en institusjon som er medlem av NBF har du mulighet til å søke om reisestipend fra Norsk bibliotekforening avd.Oppland.

Formål:

Å utvikle faglig kompetanse gjennom studieturer og/eller kurs i samsvar med NBF, avd. Opplands virkeplan.

  • Reisestipend kan bare tildeles enkeltpersoner.
  • Søknaden må redegjøre for faglig aktivitet og budsjett.
  • Søkere må oppgi eventuelle andre instanser som det søkes støtte fra, samt beløp.
  • Stipendmottakere forplikter seg til å avlevere skriftlig rapport til NBF, avd. Oppland når aktiviteten/tiltaket er avsluttet. Rapporten vil bli publisert til NBF, avd. Opplands medlemmer.
  • Reisestipendet må benyttes innen ett år etter tildeling.

Styret i NBF, avd. Oppland vurderer søknadene fortløpende og tildeler reisestipendet

Søknadsskjema for reisestipend finner du her:

Søknadsskjema reisestipend

  • Søknaden skal inneholde beskrivelse av faglig aktivitet, budsjett og eventuelle andre instanser det er søkt støtte fra.