Program og saksliste til Årsmøte NBF avd. Oppland 11. april 2014

Dato: 11. april 2014

Tid: 12.00 – 15.00

Sted: Høgskolen på Lillehammer, møterom: Drotten (Ø-201) ligger innenfor kantina

12.00: Velkommen.

Utdeling av Bibliotekprisen for Oppland 2013 v/fylkesbiblioteksjef Tone Nyseter.

12.30: Årsmøte for NBF avd. Oppland.

13.15: Foredrag om NBFs politikk ved organisasjonskonsulent Kristin Hamran Storrusten.

13.45: Bevertning.

14.15. Foredrag om erfaringer med e-bøker på HIL – biblioteket ved Sigbjørn Hernes (leder for biblioteket på HIL).

15.00: Slutt.

Saksliste årsmøtet:                                   

  1. Åpning av møtet
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Valg av møteleder
  4. Valg av referent
  5. Årsmelding
  6. Regnskap
  7. Forslag til virkeplan
  8. Forslag til budsjett
  9. Valg av styre

Nåværende styre:

Renate Remme Øverseth           fortsetter

Hege Gjerdebakken                      på valg

Silje Grøtan Torp                             fortsetter

Sigbjørn Hernes                              på valg

Bodil Vorkinn                                    på valg

Ellinor Brænd (vara)                     på valg

Det er fortsatt mulig å melde seg på. Send e-post til: silje.grotan.torp@oppland.org

Vel møtt!