Vestre Toten folkebibliotek er Årets bibliotek 2013 i Oppland

På årsmøte i Norsk bibliotekforening avdeling Oppland 11. april 2014 ble Vestre Toten folkebibliotek ved biblioteksjef Mona Myrland tildelt Bibliotekprisen for Oppland 2013. 

Bibliotekprisen 2013 ble tildelt Vestre Toten folkebibliotek ved fra venstre: Mona Myrland, Lisbeth Eilertsen og Ingvill Solberg
Bibliotekprisen 2013 ble tildelt Vestre Toten folkebibliotek ved fra venstre: Mona Myrland, Lisbeth Eilertsen og Ingvill Solberg. Prisen er et bildet av kunstneren Liv Rygh.

Vestre Toten folkebibliotek har synliggjort biblioteket på en fremragende måte.  Til tross for stramme økonomiske rammer har de fått til spennende bibliotekutvikling som har fått oppmerksomhet også utenfor Oppland. Biblioteket har blant annet arrangert ukentlig Litterært kvarter i biblioteket samt drevet litteraturformidling på radio. Vestre Toten folkebibliotek har fått bibliotekene i Norge involvert i NRK sin store nettsatsing i forbindelse med grunnlovsjubileet Drømmer for Norge

Bibliotekprisen en påskjønnelse til en person eller et bibliotek som på en eller annen måte har utmerket seg på en positiv måte. Fylkesbiblioteksjef Tone Nyseter delte ut prisen på vegne av NBF avdeling Oppland. I sin tildelings-tale trakk hun fram Vestre Totens folkebiblioteks kommende prosjekt Juniorakademiet, som nylig ble tildelt 75 000 kroner i prosjektstøtte fra Nasjonalbiblioteket.

I tillegg til å takke sine flinke medarbeidere og snakke om prosjekter og tiltak biblioteket har jobbet med  fram til nå, trakk også biblioteksjef Mona Myrland fram  det kommende prosjektet Juniorakademiet i sin takketale. Fra høsten 2014 vil biblioteket starte opp et tilbud for barn i alderen 8-12. Juniorakademiet vil blant annet arrangere populærvitenskapelige forelesninger for barn med høyt kvalifiserte foredragsholdere hver fjerde lørdag på biblioteket. Juniorakademiet er et samarbeid mellom biblioteket, NCE Raufoss og Høgskolen i Gjøvik.

Vi gratulere Vestre Toten folkebibliotek med prisen og ser fram til  i framtiden å høre mer om de spennende prosjektene som biblioteket jobber med.