Invitasjon til Årsmøte for NBF avd. Oppland

Dato: 29. april 2015
Sted: Gjøvik videregående skole
Tid: 15.00 – 16.30
Styret informerer om NBF etter at Oppland fylkesbiblioteks arrangement Debutanter og dramatikk er avsluttet. Vi serverer pizza og drikke.

Har du saker til årsmøte, sendes disse til styret via sekretær:
Silje Grøtan Torp, e-post: silje.grotan.torp@oppland.org
Saksliste vil bli sendt ut nærmere årsmøtet.

Påmeldingsfrist: fredag 17. april 2014

Påmelding Årsmøte

Påmeldingsskjema for Årsmøte NBF avd. Oppland

Velkommen!