Invitasjon til Årsmøte for NBF avd. Oppland

Dato: 29. april 2015 Sted: Gjøvik videregående skole Tid: 15.00 – 16.30 Styret informerer om NBF etter at Oppland fylkesbiblioteks arrangement Debutanter og dramatikk er avsluttet. Vi serverer pizza og drikke. Har du saker til årsmøte, sendes disse til styret via sekretær: Silje Grøtan Torp, e-post: silje.grotan.torp@oppland.org Saksliste vil bli sendt ut nærmere årsmøtet. Påmeldingsfrist: … Fortsett å lese Invitasjon til Årsmøte for NBF avd. Oppland

Vestre Toten folkebibliotek er Årets bibliotek 2013 i Oppland

På årsmøte i Norsk bibliotekforening avdeling Oppland 11. april 2014 ble Vestre Toten folkebibliotek ved biblioteksjef Mona Myrland tildelt Bibliotekprisen for Oppland 2013.  Vestre Toten folkebibliotek har synliggjort biblioteket på en fremragende måte.  Til tross for stramme økonomiske rammer har de fått til spennende bibliotekutvikling som har fått oppmerksomhet også utenfor Oppland. Biblioteket har blant … Fortsett å lese Vestre Toten folkebibliotek er Årets bibliotek 2013 i Oppland

Program og saksliste til Årsmøte NBF avd. Oppland 11. april 2014

Dato: 11. april 2014 Tid: 12.00 – 15.00 Sted: Høgskolen på Lillehammer, møterom: Drotten (Ø-201) ligger innenfor kantina 12.00: Velkommen. Utdeling av Bibliotekprisen for Oppland 2013 v/fylkesbiblioteksjef Tone Nyseter. 12.30: Årsmøte for NBF avd. Oppland. 13.15: Foredrag om NBFs politikk ved organisasjonskonsulent Kristin Hamran Storrusten. 13.45: Bevertning. 14.15. Foredrag om erfaringer med e-bøker på HIL … Fortsett å lese Program og saksliste til Årsmøte NBF avd. Oppland 11. april 2014

Søk om reisestipend

Dersom du er medlem eller er ansatt ved en institusjon som er medlem av NBF har du mulighet til å søke om reisestipend fra Norsk bibliotekforening avd.Oppland. Formål: Å utvikle faglig kompetanse gjennom studieturer og/eller kurs i samsvar med NBF, avd. Opplands virkeplan. Reisestipend kan bare tildeles enkeltpersoner. Søknaden må redegjøre for faglig aktivitet og budsjett. … Fortsett å lese Søk om reisestipend

Referat fra styremøte 30. januar

Referat fra styremøte i NBF avd. Oppland 30.01.14 på Lillehammer bibliotek. Til stede: Renate Remme Øverseth, Hege Gjerdbakken , Sigbjørn Hernes og Ellinor Brænd Forfall: Silje Grøtan Torp og Bodil Vorkinn. 1. Årsmøte Årsmøte legges til HiL rett før påske, kl.12-15.  Biblioteket på HiL har i flere år hatt utlån av e-bøker og Sigbjørn informerer … Fortsett å lese Referat fra styremøte 30. januar