Styret

Styret NBF avd. Oppland 2014-2015:

Leder: Renate Remme Øverseth, Nord-Aurdal folkebibliotek

E-post: renate.remme.overseth@nord-aurdal.kommune.no

Nestleder: Rita Mundal, Lom bibliotek

E-post: rita.mundal@lom.kommune.no

Kasserer og Sekretær: Silje Grøtan Torp, Oppland fylkesbibliotek

E-post: silje.grotan.torp@oppland.org

Sekretær: Silje Grøtan Torp, Oppland fylkesbibliotek

E-post: silje.grotan.torp@oppland.org