Virkeplan

Virkeplan 2013-2014:

  • Ha et jubileumsarrangement i forbindelse med 100-årsjubileet til Norsk bibliotekforening
  • Dele ut bibliotekprisen for Oppland
  • Lyse ut reisestipend for medlemmer
  • Synliggjøre biblioteksaken og være med å støtte Norsk bibliotekforenings arbeid og aksjoner